Algoritmus v praxi

Zvolte typ algoritmu, výsledek vám zobrazí dobu výpočtu.

Následně nastavte agregační funkci, atributy, které jsou pro Vás důležité a počet prvků, které chcete vrátit.

Faginsekvenční
minmaxprůměr
úhlopříčkavýdržcpuramhdd
TopK: